Koreai - Magyar szótár               

   Kifejezések   KOREAI kifejezés MAGYAR kiejtés MAGYAR   

chong   -   csong   -   kék

 dan   -   dan   -   mesterfokozat

dobok   -   dobok   -   taekwondo ruha

dojang   -   dodzsang   -   edzõterem

guk ki   -   gukki   -   zászló

gwang-jang-nim   -   gvándzsángnim   -   alapító mester

hong   -   hong   -   piros

kihap   -   kiháp   -   harci kiáltás

kuep   -   kup   -   tanuló fokozat

Kukkiwon   -   kukivon   -   Kukivon (Koreában a WTF központja)

mung-nyam   -   mungnyam   -   meditáció

palgwe   -   pálgve   -   tanuló formagyakorlatok

poom   -   pum   -   gyerek dan fokozat, fekete/piros öv (15 év alatt)

sabum-nim   -   szábomnim   -   mester

sibum   -   szibum   -   bemutató

simsa   -   szimszá   -   vizsga

sumshingi   -   szumsingi   -   légzés

suryon seng   -   szurjon szeng   -   tanuló

taegeuk   -   teguk   -   tanuló formagyakorlatok

tae guk gi   -   tegukki   -   koreai nemzeti zászló

yonsok   -   jonszok   -   kombináció

 

   Egyéb kifejezések   KOREAI kifejezés MAGYAR kiejtés MAGYAR           

   aju josumnida   -   ádzsu dzsoszumnida   -   nagyon jó

   Anyongi kasibsio   -   ányongi kászibszió   -   Viszontlátásra! /hosszabb idõre/

   Anyongi kesibsio   -   ányongi keszibszió   -   Viszontlátásra!

   Chukpe   -   csukpe   -   Egészségére!

   Dubshida   -   dubsida   -   Egészségére!

   josumnida   -   dzsoszumnida   -   jó

   Kamsamnida   -   kámszámnída   -   Köszönöm!

   Mane te sibsio   -   máne te szibszió   -   Jó étvágyat!

 

   Vezényszavak   KOREAI kifejezés MAGYAR kiejtés MAGYAR

   Charyot   -   csáriot   -   Figyelem!

   Charyot gukkije teryo kyongrye   -   csáriot gukkije terio kjongje   -   Figyelem, tiszteletadás a zászlónak!

   Charyot gwang-jang-nimke teryo kyongrye   -   csáriot gvándzsángnimke terio kjongje   -   Figyelem, tiszteletadás az alapító mesternek!

   Charyot kyongrye   -   csáriot kjongje   -   Figyelem, tiszteletadás!

   Charyot sabom-nimke teryo kyongrye   -   csáriot szábomnim terio kjongje   -   Figyelem, tiszteletadás a mesternek!

   Jumbi   -   csumbi   -   Felkészülni!

   Kallyo   -   kálio   -   Állj, szét! /megszakítás/

   Keuman   -   gumán, vagy kumán   -   Állj!

   kuryong   -   kurjong   -   vezényszó

   kuryong-mops   -   kurjong mops   -   számolás nélkül

   Kyongrye   -   kjongje   -   Meghajlás!

   machuso   -   mácsuszó   -   számolásra, vezényszóra

   palma-kasal   -   pálmákászál   -   oldalcsere

   palma-ko   -   pálmáko   -   oldalcsere

   Paroah   -   páro   -   Állj vissza!

   Sho   -   so   -   Pihenj!

   Sijak   -   sícsák   -   Kezdd!, Rajt!

   Ta shi   -   tási   -   Vissza az utolsó  mozdulathoz!

   tyro-troa   -   tirotroá   -   fordulás

 

   Számok   KOREAI kifejezés MAGYAR kiejtés MAGYAR                                          

   1        hana   -   háná   -   egy

   2        dul   -   dul   -   kettõ

   3        set   -   szet   -   három

   4        net   -   net   -   négy

   5        dasot   -   dászut   -   öt

   6        yasot   -   jászut   -   hat

   7        elgop   -   ilgop   -   hét

   8        yodul   -   jádul   -   nyolc

   9        ahop   -   áhop   -   kilenc

  10      yol   -   jául   -   tíz

   11      Yoe Hanna   -   jo háná   -   tizenegy

   12      Yoe Tul   -   jo tul   -   tizenkettõ

   13      Yoe Set   -   jo szet   -   tizenhárom

   20      Sue mool   -   szu mul   -   húsz

   21      Sue mool hanna   -   szu mul hana   -   huszonegy

   22      Sue mool dul   -   szu mul tul   -   huszonkettõ

   30      Suelun   -   szulun   -   harminc

   40      Mahoon   -   máhun   -   negyven

   50      Sheen   -   shin   -   ötven

   60      Yosoon   -   joszun   -   hatvan

   70      Ilhoon   -   ilhun   -   hetven

   80      Yudoon   -   judun   -   nyolcvan

   90      Adoon   -   adun   -   kilencven

   100    Bak   -   bek   -   száz

   1000  chon - cson - ezer

 

   Sorszámok   KOREAI kifejezés MAGYAR kiejtés MAGYAR

   1.        el   -   il   -   elsõ

   2.        ee   -   i   -   második

   3.        sam   -   szám   -   harmadik

   4.        sa   -   szá   -   negyedik

   5.        oh   -   ó   -   ötödik

   6.        yuk   -   juk   -   hatodik

   7.        chil   -   csil   -   hetedik

   8.        pal   -   pál   -   nyolcadik

   9.        ku   -   ku   -   kilencedik

   10.      sib   -   szib   -   tizedik

   11.      Sip Il   -   szib il   -   tizenegyedik

   20.      Ee sip   -   i szib   -   huszadik

   21.      Ee sip il   -   i szib il   -   huszonegyedik

   30.      Sam sip   -   szám szib   -   harmincadik

   31.      Sam sip il   -   szám szib il   -   harmincegyedik

   32.      Sah sip   -   szá szib   -   negyvenedik

   33.      Oh sip   -   ó szib   -   ötvenedik

   60.      Yuk sip   -   juk szib   -   hatvanadik

   70.      Chil sip   -   csil szib   -   hetvenedik

   80.      Pal sip   -   pál szib   -   nyolcvanadik

   90.      Koo sip   -   ku szib   -   kilencvenedik

   100.    Il Baek   -   il bek   -   századik

   1000.  chon   -   cson   -   ezredik

   Mozgások   KOREAI kifejezés MAGYAR kiejtés MAGYAR

   chagi   -   csági   -   rúgás

   chigi   -   csigi   -   csapás

   gibon dongjak   -   gibon dongdzsak   -   bázistechnika

   hanbon kyorugi   -   hánbon kiorugi   -   1 lépéses formai küzdelem

   hosinsul   -   hoszinszul   -   önvédelem

   hyong   -   hjong   -   formagyakorlat

   io   -   io   -   szökkenés

   jayu kyorugi   -   csaju kiorugi   -   szabad küzdelem

   jireugi   -   csirgi   -   ütés

   kongkyok kisul   -   kongkiok kiszul   -   támadó technika

   kyokpa   -   kjokpa   -   töréstechnika

   kyorugi   -   kiorugi   -   küzdelem

   kwon   -   kvon   -   kéztechnika

   machuo kyorugi   -   mácsu kiorugi   -   félszabad küzdelem

   makki   -   máki   -   hárítás

   momtong bachim   -   montong bácsim   -   fekvõtámasz

   poomse   -   pumsze   -   formagyakorlat

   sanbon kyorugi   -   szánbon kiorugi   -   3 lépéses formai küzdelem

   twio   -   tvio   -   ugrás

   tzireugi   -   czirugi   -   szúrás

 

   Seogi - Szági - Állások   KOREAI kifejezés MAGYAR kiejtés MAGYAR                                                          

antzong-juchumseogi   -   ántzong csucsumszági   -   befelé 45'-os lovagló állás

   antzong-seogi   -   antzong szági   -   befelé 45'-os állás

   apchuk-moaseogi   -   ápcsuk moászági   -   befelé 45'-os zárt állás

   ap-juchumseogi   -   áp csucsumszági   -   féloldalas lovagló állás

   apkkoa-seogi   -   áp koaszági   -   elsõ X-állás

   apkubi   -   áp kubi   -   támadóállás

   ap-seogi   -   áp szági   -   lépõállás

   beom-seogi   -   bum szági   -   tigris állás

   chariot-seogi   -   csáriot szági   -   vigyázz állás

   dwichuk-moaseogi   -   dvicsuk moászági   -   45'-os zárt állás

   dwi-kkoaseogi   -   dwit koaszági   -   hátsõ X-állás

   dwitkubi,  dwi-gibi seogi   -   dwit kubi  dwi-gibi szági   -   védekezõ-, vagy 'L' állás

   hakdari-seogi   -   háktári szági   -   daru- v. egylábon-állás

   juchum-seogi   -   csucsum szági   -   lovagló állás

   kkoaseogi   -   koaszági   -   X-állás

   kyotdari-seogi   -   kjotdári szági   -   segéd állás

   mo-juchumseogi   -   mo csucsum szági   -   rézsutos lovagló angyal állás

   mo-seogi   -   mo szági   -   rézsutos angyal állás

   moa-seogi   -   moa szági   -   zárt állás

   nachuwo-seogi   -   nacsuvo szági   -   alacsony lovagló állás

   naranhi-seogi   -   náráni szági   -   párhuzamos készenléti állás

   ogeum-seogi   -   ogeum szági   -   térdhajlatban megtámasztott daru állás

   ohja-seogi   -   odzsa szági   -   'T' állás

   oreun-seogi   -   orun szági   -   jobbkezes állás

   pyonhi-seogi   -   pjonhi szági   -   45'-os készenléti állás

   wen seogi   -   wen szági   -   balkezes állás

   bojumeok jumbi-seogi   -   búcsumuk csumbi szági   -   takart-ököl készenléti állás

   dujumeokheori jumbi-seogi   -   ducsumukhori csumbi szági   -   öklök öv melletti készenlétben

   kibon jumbi-seogi   -   kibon csumbi szági   -   alap készenléti állás

   kyopson jumbi-seogi   -   kiopson csumbi szági   -   átlapolt kéztartású állás

   tongmilgi jumbi-seogi   -   tongmilgi csumbi szági   -   tolókezes készenléti állás

 

   Testrészek   KOREAI kifejezés MAGYAR kiejtés MAGYAR

   are   -   áre   -   alsó szekció

   ap-chook   -   ápcsok   -   talppárna                                                                                             

   bal   -   bál   -   lábfej

   balbadak   -   bálbádák   -   talp

   baldung   -   baldung   -   lábfej felsõ része - rüszt

   balkkeut   -   bálkut   -   lábujjak

   dari   -   dári   -   lábszár

   dwi-chook   -   dvicsok   -   sarok

   huri   -   huri   -   derék

   ip   -   ip   -   száj

   ko   -   ko   -   orr

   ky   -   ki   -   fül

   mo-li   -   mo li   -   fej

   mok   -   mok   -   nyak

   mom   -   mom   -   test

   momtong   -   montong   -   test középsõ része, törzs

   mori   -   mori   -   homlok

   moreup   -   morup   -   térd

   myung chi   -   miung csi   -   napfonat

   nulro   -   nulro   -   ágyék

   noon   -   nun   -   szem

   olgul   -   olgul   -   test felsõ része, fej és nyak

   pal   -   pál   -   kar

   palkoop   -   pálkup   -   könyök

   palmeok   -   pálmok   -   alkar

   son   -   szon   -   kéz

   son-kut   -   szonkut   -   ujjhegy

   sonmok   -   szonmok   -   csukló

   teok   -   tok   -   áll

 

   Irányok   KOREAI kifejezés MAGYAR kiejtés MAGYAR

   an   -   án   -   be, belsõ, befelé

   anuro   -   ánuró   -   befelé irányuló

   ap   -   áp   -   elülsõ

   are   -   áre   -   alsó

   bakkat   -   bákát   -   külsõ, kifelé

   bakuro   -   bákuró   -   kífelé irányuló

   bandae   -   bánde   -   azonos oldali

   bandal   -   bándál   -   félköríves

   baro   -   báro   -   ellentétes oldali

   bitureo - bituro - belülrõl kifelé csavarás

   chukhyo   -   csukio   -   felfelé irányuló

   dollimyo   -   dollimio   -   teljes köríves

   dolyo   -   dolio   -   köríves

   dwi   -   dvi   -   hátsó

   dwit   -   dvit   -   hátra

   jecho   -   csecso   -   fordított

   naeryo   -   nerio   -   lefelé irányuló

   oerun   -   orun   -   jobb

   ollyo   -   olio   -   felfelé irányuló

   pyojok   -   pjocsok   -   célpontra irányuló

   sasun   -   szászun   -   átlós

   sewo   -   szevo   -   függõleges

   wen   -   ven   -   bal

   yop   -   jop   -   oldalsó

 

   Védekezõ és támadó felületek

   anpalmok   -   ánpálmok   -   alkar belsõ oldala

   apchuk   -   ápcsuk   -   elsõ talppárna

   apjumeok   -   ápcsumok   -   ököl elsõ része

   baldeung   -   báldung   -   lábfej felsõ része

   balnal   -   bálnál   -   külsõ talpoldalél

   balnaldeung   -   bálnál dung   -   belsõ talpoldalél

   bamjumeok   -   bámcsumok   -   kiálló középsõ ujjperecû ököl

   batangson   -   bátángszon   -   tenyértõ

   deungjumeok   -   dungcsumok   -   ököl kézhát felöli része

   dungpalmok   -   dung pálmok   -   alkar kézhát felõli része

   dwitchok   -   dwicsok   -   hátsó talppárna, sarokpárna

   dwikkumchi   -   dvikumcsi   -   sarok hátsó része, sarokcsont

   hansonkkeut   -   hánszonkut   -   1 ujjhegy

   jipke-bamjumeok   -   csipke-bámcsumok   -   kiálló mutatóujjperecû ököl

   jipkejumeok   -   dzsipkecsumok   -   fogó ujj ököl

   jumeok   -   csumok   -   ököl

   kawisonkkeut   -   káviszonkut   -   villás 2 ujjhegy

   komson   -   komszon   -   medve mancs tenyér

   kuppinsonmok   -   kuppinszonmok   -   hajlított csukló

   mejumeok   -   mecsumok   -   ököl külsõ része, kalapácsököl

   mit palmok   -   mit palmok   -   alkar tenyér felöli része

   modumsonkkeut   -   modumszonkut   -   5 összezárt ujjhegy

   moundusonkkeut   -   munduszonkut   -   2 összezárt ujjhegy

   mounsesonkkeut   -   munszeszonkut   -   3 összezárt ujjhegy

   moreup   -   morup   -   térd

   palkoop   -   pálkup   -   könyök

   pyonjumeok   -   pjoncsumok   -   lapos ököl

   pyonsonkkeut   -   pjonszonkut   -   lapos kéz ujjhegyek

   sondeung   -   szondung   -   lapos kéz kézhát

   sonkkeut   -   szonkut   -   ujjhegy

   sonnal   -   szonnál   -   kézél

   sonnal-deung   -   szonnál dung   -   belsõ kézél

 

   Makki - máki - Hárítás                                                                                                                          

 an makki   -   án máki   -   befelé irányuló hárítás

   anpalmok momtong bakkat makki   -   ánpálmok momtong bákát máki   -   kifelé irányuló test magas hárítás belsõ alkarral                                                                                                  

 arae makki   -   áre máki   -   alsó szekciós hárítás

   bakkat makki   -   bákát máki   -   kifelé irányuló hárítás

   batangson momtong an-makki   -   bátángszon momtong ánmáki   -   test magas tenyértõ hárítás befelé                                                                                                                        

 batangson momtong chukhyo-makki   -   bátángszon momtong csukio máki   -   test magas tenyértõ hárítás felfelé

   batangson momtong nullo-makki   -   bátángszon momtong nullo máki   -   test magas tenyértõ hárítás lefelé

   bitureo makki   -   bituro máki   -   belülrõl kifelé csavart hárítás

   hansonnal momtong an-makki   -   hánszonnál momtong ámmáki   -   egy kézéllel test magas hárítás befelé

   hecho-makki   -   hecso máki   -   V-alakú hárítás

   kodureo makki   -   goduro máki   -   biztonsági hárítás

   kuphinsonmok makki   -   kuphinszonmok máki   -   jalított külsõ csukló hárítás

   momtong makki   -   momtong máki   -   középsõ szekciós hárítás

   olgul makki   -   olgul máki   -   fej magas hárítás

   otgoreo makki   -   ótgoro máki   -   X-hárítás

   sonnal momtong makki   -   szonnál momtong máki   -   test magas kézél hárítás

   yop makki   -   jop máki   -   oldalsó hárítás

 

   Teuksu makki - tukszu máki - Speciális hárítás   

   bawi-milgi    -   bávi milgi   -   szikla tolás

    hwangso makki   -   hvangszo máki   -   bika hárítás

    jageun-doltzeogi   -   dzsagundoldzsogi   -   kis forgató

    kawi makki   -   gávi máki   -   olló hárítás

    keumgang makki   -   kumgáng máki   -   gyémánt hárítás

    khun-doltzeogi   -   kundoldzsogi   -   nagy forgató

    kkureo-olligi   -   kuro olligi   -   felemelés

    meongye-ppaegi   -   mongje pegi   -   járom kihúzás

    mithuro ppaegi   -   mituro pegi   -   alacsony kiszabadítás

    nalgae-phyogi   -   nálge pjogi   -   szárny kitolás

    pyojeok makki   -   pjocsok máki   -   hárítás célpontba

    santeul-makki   -   szántul máki   -   széles nyitott hárítás,  hegy hárítás

    sonbadak kodureo yop-makki   -   szonbádák goduro jop máki   -   tenyértámaszos biztonsági oldalsó hárítás

    taesan milgi   -   tészán milgi   -   hegy tolás

    wesanteul makki   -   viszántul máki   -   félhegy hárítás

    wiro-ppaegi   -   viro pegi   -   felfelé kiszabadítás

 

   Jireugi - csirgi - Ütés            

   arae-jireugi   -   áre csirgi   -   ütés alsó szekcióba

   chi-jireugi   -   csi csirgi   -   felütés

   bandae-jireugi   -   bánde csirgi   -   ütés elsõ láb oldali kézzel

   baro-jireugi   -   báro csirgi   -   ütés hátsó láb oldali kézzel

   dollyo-jireugi   -   dolio csirgi   -   köríves ütés

   jireugi   -   csirgi   -   ütés

   momtong-jireugi   -   momtong csirgi   -   ütés testre

   naeryo-jireugi   -   nerio csirgi   -   ütés lefelé

   olgul-jireugi   -   olgul csirgi   -   ütés fejre

   pyonjumeok jireugi   -   pjoncsumok csirgi   -   laposököl ütés

   sewo-jireugi   -   szevo csirgi   -   ütés függöleges ököllel

   yop-jireugi   -   jop csirgi   -   ütés oldalra

 

  Teuksu jireugi   -   tukszu csirgi   -   Speciális ütés                                                             

bamjumeok jireugi   -   bámcsumok csirgi   -   kiálló középsõ ujjperecû ököl ütés

   chetdari-jireugi   -   csetdari csirgi   -   villa ütés, vízszintes "U" ütés

   dangkyo teok-jireugi   -   dangkjo tok csirgi   -   felütés állra az ellenfél húzásával

   dujumeok jecho-jireugi   -   ducsumok csecso csirgi   -   kettõs fordított kezes ütés

   dwi-jireugi   -   dvi csirgi   -   ütés hátra

   jecho-jireugi   -   csecso csirgi   -   fordított kezes ütés

   keumgang ap-jireugi   -   kumgang ápcsirgi   -   gyémánt elõre ütés /olgul-makki  momtong ap-jireugi/

   keumgang yop-jireugi   -   kumgang jopcsirgi   -   gyémánt oldalra ütés /olgul-makki  momtong yop-jireugi/

   nalgae-jireugi   -   nálge csirgi   -   szárny ütés

   pyojok-jireugi   -   pjocsok csirgi   -   ütés célpontra /másik tenyér/

   sosum-jireugi   -   szászum csirgi   -   kettõs kiálló középsõ ujjperecû ököllel felütés

   "U" ja-jireugi   -   digutcsa csirgi   -   "U" alakú ütés  

Chigi - csigi - Csapás                                                                                            

 agwison olgul ap-chigi   -   ágviszon olgul ápcsigi   -   tigrisszáj csapás elõre fejre

   ap-chigi   -   áp csigi   -   csapás elõre

   batangson chigi   -   bátángszon csigi   -   kéztõ csapás

   batangson momtong an-chigi   -   bátángszon momtong áncsigi   -   kéztõ csapás befelé testre 

   batangson teok chigi   -   bátángszon tok csigi   -   kéztõ csapás állra

   deungjumeok bakkat-chigi   -   dungcsumok bákát csigi   -   ökölhát csapás kifelé

   deungjumeok naeryo-chigi   -   dungcsumok nerio csigi   -   ökölhát csapás lefelé

   deungjumeok olgul ap-chigi   -   dungcsumok olgul ápcsigi   -   ökölhát csapás elõre fejre

   jipke sonmok-chigi   -   dzsipke szonmok csigi   -   fogó csapás

   hansonnal chigi   -   hánszonnál csigi   -   egy kezes kézél csapás

   khaljaebi   -   khálcsebi   -   tigrisszáj csapás

   kodureo bakkat-chigi   -   goduro bákát máki   -   támasztott csapás kifelé

   komson chigi   -   komszon csigi   -   medvemancs csapás

   kupinsonmok olgul ollyo-chigi   -   kupinszonmok olgul olio csigi   -   hajlított csukló csapás felfelé fejre

   kupinsonmok teok chigi   -   kupinszonmok tok csigi   -   hajlított csukló csapás állra

   mejumeok chigi   -   mecsumok csigi   -   kalapácsököl csapás

   mejumeok naeryo chigi   -   mecsumok nerio csigi   -   kalapácsököl csapás lefelé

   palkup dollyo chigi   -   pálkup dolio csigi   -   köríves könyök csapás

   palkup dwiro chigi   -   pálkup dviro csigi   -   könyök csapás hátra

   palkup naeryo chigi   -   pálpuk nerio csigi   -   könyök csapás lefelé

   palkup ollyo-chigi   -   pálkup olio csigi   -   könyök csapás felfelé

   palkup pyojeok-chigi   -   pálkup pjocsok csigi   -   könyök csapás célpontra /tenyér/

   palkup yop chigi   -   pálkup jop csigi   -   könyök csapás oldalra

   sondeung chigi   -   szondung csigi   -   lapos kéz kézhát csapás

   sonnal chigi   -   szonnál csigi   -   kézél csapás

   sonnal-deung   -   szonnáldung csigi   -   belsõ kézél csapás

   sonnal mok-chigi   -   szonnál mok csigi   -   kézél csapás nyakra

   sonnal olgul an-chigi   -   szonnál olgul áncsigi   -   kézél csapás befelé fejre

   yop-chigi   -   jop csigi   -   csapás oldalra

 

Teuksu chigi - tukszu csigi - Speciális csapás  

  dangkyo teok-chigi   -   dangkjo tok csigi   -   kézhát csapás húzással

  jebi-poom mok-chigi   -   dzsebipum mok csigi   -   kézél hárítás felsõ szekcióba és kézél csapás nyakra

  jebi-poom teok-chigi   -   dzsebipum tok csigi   -   kézél hárítás felsõ szekcióba és tenyértõ csapás állra

  meongye chigi   -   mongje csigi   -   járom csapás /kettös könyök csapás oldalra/

  pyojeok chigi   -   pjocsok csigi   -   csapás célpontra /tenyér/

 

 Tzireugi - dzirgi - Szúrás  

  hansonkkeut tzireugi   -   hanszonkut dzirgi   -   szúrás egy ujjal

  kawisonkkeut tzireugi   -   kaviszonkut dzirgi   -   villás kétujjas szúrás

  modeun sonkkeut tzikki   -   modun szonkut dziki   -   döfés összezárt öt ujjal

  moun dusonkkeut tzireugi   -   mun duszonkut dzirgi   -   szúrás két ujjal

  moun sesonkkeut tzireugi   -   mun szeszonkut dzirgi   -   szúrás háromujjal

  pyonsonkkeut jecho-tzireugi   -   pjonszonkut csecso dzirgi   -   ujjszúrás felfelé nézõ tenyérrel 

  pyonsonkkeut sewo-tzireugi   -   pjonszonkut szevo dzirgi   -   ujjszúrás függöleges tenyértartással 

  pyonsonkkeut upeo-tzireugi   -   pjonszonkut upo dzirgi   -   ujjszúrás lefelé nézõ tenyérrel  

 

  Chagi - csági - Rúgás                                                                                                              

an-chagi   -   áncsági   -   befelé sodró rúgás

   ap-chagi   -   ápcsági   -   egyenes rúgás elõre

   ap cha busigi   -   ápcsá busigi   -   lágyékrúgás lefeszített lábfejjel elõre

   ap cha olligi   -   ápcsá olligi   -   láblendítés elõre

   bakkat-chagi   -   bákátcsági   -   kifelé sodró rúgás

   bandal-chagi   -   bándál csági   -   45'-os félköríves rúgás

   bitureo-chagi   -   bituro csági   -   csavart rúgás

   dollyo chagi   -   dolio csági   -   köríves rúgás

   dwi-chagi   -   dvi csági   -   egyenes rúgás hátra

   dwit cha olligi   -   dvitcsá olligi   -   láblendítés hátra

   huryo-chagi   -   hurio csági   -   kampózó cséplõ rúgás

   mireo-chagi   -   miro csági   -   lökõ- v. toló rúgás

   mureup chagi   -   morup csagi   -   térd rúgás

   naeryo-chagi   -   nerio csági   -   balta rúgás

   nakka-chagi   -   naka csági   -   kampó rúgás

   nopi-chagi   -   nopi csági   -   felfelé irányuló magas rúgás

   olligi   -   olligi   -   láblendítás

   ppodeo-chagi   -   podeo csági   -   feszített rúgás

   sasun cha olligi   -   szászuncsá olligi   -   láblendítés átlósan

   yop-chagi   -   jop csági   -   oldalsó rúgás

   yop cha olligi   -   jopcsá olligi   -   láblendítás oldalra

 

Összetett rúgások  

   dabang hyang-chagi   -   dábáng hjáng csági   -   3 vagy több rúgás a levegõben

   dubal dangseong chagi   -   dubál dángszáng csági   -   váltott lábas kettõs rúgás

   japko-chagi   -   dzsapko csági   -   rúgás megfogással

   ilja-chagi   -   ildzsá csági   -   rúgások egy vonalban két célpontra

   io-chagi   -   io csági   -   szökkenõ rúgás

   kawi-chagi   -   gávi csági   -   olló rúgás

   kodeup-chagi   -   godeup csági   -   ismételt azonos rúgás

   kullo chagi   -   gulo csági   -   dobbantó ilyesztéses rúgás

   modumbal-chagi   -   modumbál csági   -   összezárt pároslábas rúgás

   momdollyo-chagi   -   momdolio-csági   -   forduló rúgás

   pyojeok-chagi   -   pjocsok csági   -   célpont rúgás

   sokkeo-chagi   -   szokkeo csági   -   egy lábbal két különbözõ rúgás

   twio-chagi   -   tvio csági   -   ugró rúgás

   twio nomeo-chagi   -   tvio nomo csági   -   ugró rúgás akadály felett

   yio-chagi   -   jio csági   -   váltott lábas azonos rúgások

   yio sokkeo-chagi   -   jio szokkeo csági   -   váltott lábas váltakozó rúgások 

 

A Taekwondo szótár

Számok - Numbers

KOREAI kifejezés

MAGYAR kiejtés

MAGYAR kifejezés

ANGOL kifejezés

hana

háná

egy

one

dul

dul

kettõ

two

set

szet

három

three

net

net

négy

four

dasot

dászut

öt

five

yasot

jászut

hat

six

elgop

ilgop

hét

seven

yodul

jádul

nyolc

eight

ahop

áhop

kilenc

nine

yol

jául

tíz

ten

Yoe Hanna

jo háná

tizenegy

eleven

Yoe Tul

jo tul

tizenkettõ

twelve

Yoe Set

jo szet

tizenkettõ

thirteen

Sue mool

szu mul

húsz

twenty

Sue mool hanna

szu mul hana

huszonegy

twentyone

Sue mool dul

szu mul tul

huszonkettõ

twentytwo

Suelun

szulun

harminc

thirty

Mahoon

máhun

negyven

forty

Sheen

shin

ötven

fifty

Yosoon

joszun

hatvan

sixty

Ilhoon

ilhun

hetven

seventy

Yudoon

judun

nyolcvan

eighty

Adoon

adun

kilencven

ninety

Bak

bek

száz

hundred

chon

cson

ezer

thousand

 

Sorszámok - Serial Numbers

KOREAI kifejezés

MAGYAR kiejtés

MAGYAR kifejezés

ANGOL kifejezés

el

il

elsõ

first

ee

i

második

second

sam

szám

harmadik

third

sa

szá

negyedik

fourth

oh

ó

ötödik

fifth

yuk

juk

hatodik

sixth

chil

csil

hetedik

seventh

pal

pál

nyolcadik

eighth

ku

ku

kilencedik

ninth

sib

szib

tizedik

tenth

Sip Il

szib il

tizenegyedik

11th

Ee sip

i szib

huszadik

20th

Ee sip il

i szib il

huszonegyedik

21st

Sam sip

szám szib

harmincadik

30th

Sam sip il

szám szib il

harmincegyedik

31st

Sah sip

szá szib

negyvenedik

40th

Oh sip

ó szib

ötvenedik

50th

Yuk sip

juk szib

hatvanadik

60th

Chil sip

csil szib

hetvenedik

70th

Pal sip

pál szib

nyolcvanadik

80th

Koo sip

ku szib

kilencvenedik

90th

Il Baek

il bek

századik

100th

chon

cson

ezredik

1000th

 

Vezényszavak - Commands

KOREAI kifejezés

MAGYAR kiejtés

MAGYAR kifejezés

ANGOL kifejezés

Charyot

csáriot

Figyelem!

come to attention-stance

Charyot gukkije teryo kyongrye

csáriot gukkije terio kjongje

Figyelem, tiszteletadás a zászlónak!

 

Charyot gwang-jang-nimke teryo kyongrye

csáriot gvándzsángnimke terio kjongje

Figyelem, tiszteletadás az alapító mesternek!

 

Charyot kyongrye

csáriot kjongje

Figyelem, tiszteletadás!

 

Charyot sabom-nimke teryo kyongrye

csáriot szábomnim terio kjongje

Figyelem, tiszteletadás a mesternek!

 

Jumbi

csumbi

Felkészülni!

ready, get ready

Kallyo

kálio

Állj, szét! /megszakítás/

break

Keuman

gumán, vagy kumán

Állj!

hold, stop

kuryong

kurjong

vezényszó

 

kuryong-mops

kurjong mops

számolás nélkül

 

Kyongrye

kjongje

Meghajlás!

bow

machuso

mácsuszó

számolásra, vezényszóra

 

palma-kasal

pálmákászál

oldalcsere

 

palma-ko

pálmáko

oldalcsere

 

Paroah

páro

Állj vissza!

 

Sho

so

Pihenj!

 

Sijak

sícsák

Kezdd!, Rajt!

commence, begin, start

Ta shi

tási

Vissza az utolsó mozdulathoz!

 

tyro-troa

tirotroá

fordulás

 

 

Testrészek - Parts Of The Body

KOREAI kifejezés

MAGYAR kiejtés

MAGYAR kifejezés

ANGOL kifejezés

are

áre

alsó szekció

lower body (i.e. legs and feet)

ap-chook

ápcsok

talppárna

ball of foot

bal

bál

lábfej

foot

balbadak

bálbádák

talp

sole

baldung

baldung

lábfej felsõ része - rüszt

instep

balkkeut

bálkut

lábujjak

tiptoes

dari

dári

lábszár

leg

dwi-chook

dvicsok

sarok

heel

huri

huri

derék

waist

ip

ip

száj

mouth

ko

ko

orr

nose

ky

ki

fül

ear

mo-li

mo li

fej

head

mok

mok

nyak

neck

mom

mom

test

body

momtong

montong

test középsõ része, törzs

body "middle" body (trunk)

mori

mori

homlok

brow

moreup

morup

térd

knee

myung chi

miung csi

napfonat

solar plexus

nulro

nulro

ágyék

groin

noon

nun

szem

eye

olgul

olgul

test felsõ része, fej és nyak

face upper body (i.e. head and neck)

pal

pál

kar

arm

palkoop

pálkup

könyök

elbow

palmeok

pálmok

alkar

foreaarm

son

szon

kéz

hand

son-kut

szonkut

ujjhegy

fingertip

sonmok

szonmok

csukló

wrist

teok

tok

áll

jaw

 

Mozgások - Movements

KOREAI kifejezés

MAGYAR kiejtés

MAGYAR kifejezés

ANGOL kifejezés

chagi

csági

rúgás

kick

chigi

csigi

csapás

strike

gibon dongjak

gibon dongdzsak

bázistechnika

base technik

hanbon kyorugi

hánbon kiorugi

1 lépéses formai küzdelem

one step formal fight

hosinsul

hoszinszul

önvédelem

self defense

hyong

hjong

formagyakorlat

form practice

io

io

szökkenés

jump

jayu kyorugi

csaju kiorugi

szabad küzdelem

free fight

jireugi

csirgi

ütés

punch

kongkyok kisul

kongkiok kiszul

támadó technika

attach tenchnique

kyokpa

kjokpa

töréstechnika

break technik

kyorugi

kiorugi

küzdelem

sparring

kwon

kvon

kéztechnika

hand technik

machuo kyorugi

mácsu kiorugi

félszabad küzdelem

half free fight

makki

máki

hárítás

block

momtong bachim

montong bácsim

fekvõtámasz

press-up

poomse

pumsze

formagyakorlat

form practice

sanbon kyorugi

szánbon kiorugi

3 lépéses formai küzdelem

three step formal fight

twio

tvio

ugrás

jumping

tzireugi

czirugi

szúrás

thrusting

 

Irányok - Directions

KOREAI kifejezés

MAGYAR kiejtés

MAGYAR kifejezés

ANGOL kifejezés

an

án

be, belsõ, befelé

in (inner)

anuro

ánuró

befelé irányuló

inward

ap

áp

elülsõ

front

are

áre

alsó

low

bakkat

bákát

külsõ, kifelé

out [outer)

bakuro

bákuró

kífelé irányuló

outward

bandae

bánde

azonos oldali

same

bandal

bándál

félköríves

semicircular

baro

báro

ellentétes oldali

reverse

bitureo

bituro

belülrõl kifelé csavarás

inward twisting

chukhyo

csukio

felfelé irányuló

upward

dollimyo

dollimio

teljes köríves

arc

dolyo

dolio

köríves

round

dwi

dvi

hátsó

back

dwit

dvit

hátra

backward

jecho

csecso

fordított

reverse

naeryo

nerio

lefelé irányuló

downward

oerun

orun

jobb

right

ollyo

olio

felfelé irányuló

upward

pyojok

pjocsok

célpontra irányuló

target trend

sasun

szászun

átlós

diagonal

sewo

szevo

függõleges

erect, vertical

wen

ven

bal

left

yop

jop

oldalsó

side

 

Védekezõ és támadó felületek - Defensive And Attacking Surface

KOREAI kifejezés

MAGYAR kiejtés

MAGYAR kifejezés

ANGOL kifejezés

anpalmok

ánpálmok

alkar belsõ oldala

inward forearm

apchuk

ápcsuk

elsõ talppárna

fore sole

apjumeok

ápcsumok

ököl elsõ része

front fist

baldeung

báldung

lábfej felsõ része

upper foot

balnal

bálnál

külsõ talpoldalél

knife foot,
foot blade

balnaldeung

bálnál dung

belsõ talpoldalél

inward knife foot

bamjumeok

bámcsumok

kiálló középsõ ujjperecû ököl

knuckle-protruding fist

batangson

bátángszon

tenyértõ

palm-hand

deungjumeok

dungcsumok

ököl kézhát felöli része

back of the fist

dungpalmok

dung pálmok

alkar kézhát felõli része

back of forearm

dwitchok

dwicsok

hátsó talppárna, sarokpárna

back sole

dwikkumchi

dvikumcsi

sarok hátsó része, sarokcsont

heel

hansonkkeut

hánszonkut

1 ujjhegy

single finger-tip

jipke-bamjumeok

csipke-bámcsumok

kiálló mutatóujjperecû ököl

pincers knuckle-protruding fist

jipkejumeok

dzsipkecsumok

fogó ujj ököl

pincers-fist

jumeok

csumok

ököl

fist

kawisonkkeut

káviszonkut

villás 2 ujjhegy

scissor's finger-tips

komson

komszon

medve mancs tenyér

bear hand

kuppinsonmok

kuppinszonmok

hajlított csukló

bow-wrist

mejumeok

mecsumok

ököl külsõ része, kalapácsököl

hammer fist

mit palmok

mit palmok

alkar tenyér felöli része

base of forearm

modumsonkkeut

modumszonkut

5 összezárt ujjhegy

all combined finger-tips

moundusonkkeut

munduszonkut

2 összezárt ujjhegy

combined two finger-tips

mounsesonkkeut

munszeszonkut

3 összezárt ujjhegy

combined three finger-tips

moreup

morup

térd

knee

palkoop

pálkup

könyök

elbow

pyonjumeok

pjoncsumok

lapos ököl

flat fist

pyonsonkkeut

pjonszonkut

lapos kéz ujjhegyek

flat hand tips

sondeung

szondung

lapos kéz kézhát

hand-back

sonkkeut

szonkut

ujjhegy

finger-tip

sonnal

szonnál

kézél

knife hand, hand blade

sonnal-deung

szonnál dung

belsõ kézél

hand-blade back

 

Állások - Stances

 

KOREAI kifejezés

MAGYAR kiejtés

MAGYAR kifejezés

ANGOL kifejezés

 

antzong-juchumseogi

ántzong csucsumszági

befelé 45'-os lovagló állás

inward riding stance

 

antzong-seogi

antzong szági

befelé 45'-os állás

inward stance

 

apchuk-moaseogi

ápcsuk moászági

befelé 45'-os zárt állás

reverse attention stance

 

ap-juchumseogi

áp csucsumszági

féloldalas lovagló állás

forward riding stance

 

apkkoa-seogi

áp koaszági

elsõ X-állás

forward cross stance

 

apkubi

áp kubi

támadóállás

forward inflection stance

 

ap-seogi

áp szági

lépõállás

forward walking stance

 

beom-seogi

bum szági

tigris állás

Tiger stance

 

chariot-seogi

csáriot szági

vigyázz állás

attention stance

 

dwichuk-moaseogi

dvicsuk moászági

45'-os zárt állás

attention stance

 

dwi-kkoaseogi

dwit koaszági

hátsõ X-állás

backward cross stance

 

dwitkubi,
dwi-gibi seogi

dwit kubi
dwi-gibi szági

védekezõ-, vagy 'L' állás

back stance, 
backward inflection stance

 

hakdari-seogi

háktári szági

daru- v. egylábon-állás

crane stance

 

juchum-seogi

csucsum szági

lovagló állás

horsebaok ridingstance

 

kkoaseogi

koaszági

X-állás

'Twisted' stance

 

kyotdari-seogi

kjotdári szági

segéd állás

assisting stance

 

mo-juchumseogi

mo csucsum szági

rézsutos lovagló angyal állás

oblique angel riding stance

 

mo-seogi

mo szági

rézsutos angyal állás

oblique angel stance

 

moa-seogi

moa szági

zárt állás

close stance

 

nachuwo-seogi

nacsuvo szági

alacsony lovagló állás

lowered riding stance

 

naranhi-seogi

náráni szági

párhuzamos készenléti állás

paralell stance

 

ogeum-seogi

ogeum szági

térdhajlatban megtámasztott daru állás

reverse crane stance

 

ohja-seogi

odzsa szági

'T' állás

inverted 'T' shape stance

 

oreun-seogi

orun szági

jobbkezes állás

right-hand stance

 

pyonhi-seogi

pjonhi szági

45'-os készenléti állás

ready stance, at-ease stance

 

wen seogi

wen szági

kezes állás

left-hand stance

 

Speciális Formagyakorlat Állások
Special Poom Stances

bojumeok jumbi-seogi

búcsumuk csumbi szági

takart-ököl készenléti állás

covered-fist ready-stance

dujumeokheori jumbi-seogi

ducsumukhori csumbi szági

öklök öv melletti készenlétben

fistson the waist ready stance

kibon jumbi-seogi

kibon csumbi szági

alap készenléti állás

basic ready stance

kyopson jumbi-seogi

kiopson csumbi szági

átlapolt kéztartású állás

overlapped hands ready-stance

tongmilgi jumbi-seogi

tongmilgi csumbi szági

tolókezes készenléti állás

pushing-hands ready-stance

 

Hárítás - Blocking

KOREAI kifejezés

MAGYAR kiejtés

MAGYAR kifejezés

ANGOL kifejezés

 

an makki

án máki

befelé irányuló hárítás

inner block

 

anpalmok momtong bakkat makki

ánpálmok momtong bákát máki

kifelé irányuló test magas hárítás belsõ alkarral

inner forearm trunk outer block

 

arae makki

áre máki

alsó szekciós hárítás

down block

 

bakkat makki

bákát máki

kifelé irányuló hárítás

outer block

 

batangson momtong an-makki

bátángszon momtong ánmáki

test magas tenyértõ hárítás befelé

palm hand trunk inner block

 

batangson momtong chukhyo-makki

bátángszon momtong csukio máki

test magas tenyértõ hárítás felfelé

palm hand trunk lift-up block

 

batangson momtong nullo-makki

bátángszon momtong nullo máki

test magas tenyértõ hárítás lefelé

palm hand trunk downward block

 

bitureo makki

bituro máki

belülrõl kifelé csavart hárítás

twisting block

 

hansonnal momtong an-makki

hánszonnál momtong ámmáki

egy kézéllel test magas hárítás befelé

one hand blade trunk inner block

 

hecho-makki

hecso máki

V-alakú hárítás

'V' block

 

kodureo makki

goduro máki

biztonsági hárítás

outer forearm trunk assisting outer block

 

kuphinsonmok makki

kuphinszonmok máki

jalított külsõ csukló hárítás

bent wrist lift up block

 

momtong makki

momtong máki

középsõ szekciós

middle block

 

olgul makki

olgul máki

fej magas hárítás

rising block - high block

 

otgoreo makki

ótgoro máki

X-hárítás

'X' block

 

sonnal momtong makki

szonnál momtong máki

test magas kézél hárítás

hand blade trunk outer block

 

yop makki

jop máki

oldalsó hárítás

side block

 

 

 

Hárítások lábbal - Blocking with leg

KOREAI kifejezés

MAGYAR kiejtés

MAGYAR kifejezés

ANGOL kifejezés

an chonae-makki

án csoná máki

befelé sodró hárítás lábbal

foot blade back inner kick-away

anuro kodeonaegi

ánuró kodonági

befelé belsõ talpoldalél nyomó block

foot blade back underneath push off

apcha-ollyo-makki

olgul ápcsá olio máki

fej magas elõre láb hárítás

fore sole face kick-up block

arae bada-makki

áre bádá máki

alsó szekciós megállító hárítás

foot blade underneath counter block

bakkat chonnae-makki

bákát csoná máki

kifelé sodró hárítás lábbal

foot blade back outer kick-away

jeonggangyi bada-makki

csongángji bádá máki

sípcsonttal megállító hárítás

shin underneath counter block

yopcha ollyo-makki

olgul jopcsá olio máki

fej magas oldalsó láb hárítás

foot blade face kick-up block

 

Speciális hárítás - Special defense

KOREAI kifejezés

MAGYAR kiejtés

MAGYAR kifejezés

ANGOL kifejezés

bawi-milgi

bávi milgi

szikla tolás

rock pushing

hwangso makki

hvangszo máki

bika hárítás

bull block

jageun-doltzeogi

dzsagundoldzsogi

kis forgató

smaller hinge

kawi makki

gávi máki

olló hárítás

scissors block

keumgang makki

kumgáng máki

gyémánt hárítás

diamond block

khun-doltzeogi

kundoldzsogi

nagy forgató

bigger hinge

kkureo-olligi

kuro olligi

felemelés

drawing up

meongye-ppaegi

mongje pegi

járom kihúzás

yoke pull-out

mithuro ppaegi

mituro pegi

alacsony kiszabadítás

underneath pull-out

nalgae-phyogi

nálge pjogi

szárny kitolás

wing spreading

pyojeok makki

pjocsok máki

hárítás célpontba

target block

santeul-makki

szántul máki

széles nyitott hárítás,
hegy hárítás

wide-open block

sonbadak kodureo yop-makki

szonbádák goduro jop máki

tenyértámaszos biztonsági oldalsó hárítás

palm assisting side block

taesan milgi

tészán milgi

hegy tolás

mountain pushing

wesanteul makki

viszántul máki

félhegy hárítás

single-hand wide-open block

wiro-ppaegi

viro pegi

felfelé kiszabadítás

upward pull-out

 

Rúgás - Kicking

KOREAI kifejezés

MAGYAR kiejtés

MAGYAR kifejezés

ANGOL kifejezés

an-chagi

áncsági

befelé sodró rúgás

inner kick

ap-chagi

ápcsági

egyenes rúgás elõre

front kick

ap cha busigi

ápcsá busigi

lágyékrúgás lefeszített lábfejjel elõre

groin kick

ap cha olligi

ápcsá olligi

láblendítés elõre

front-rising kick

bakkat-chagi

bákátcsági

kifelé sodró rúgás

outer kick

bandal-chagi

bándál csági

45'-os félköríves rúgás

dichotomy kick

bitureo-chagi

bituro csági

csavart rúgás

twisting kick

dollyo chagi

dolio csági

köríves rúgás

turning kick

dwi-chagi

dvi csági

egyenes rúgás hátra

back kick

dwit cha olligi

dvitcsá olligi

láblendítés hátra

back-rising kick

huryo-chagi

hurio csági

kampózó cséplõ rúgás

thrashing kick

mireo-chagi

miro csági

lökõ- v. toló rúgás

pushing kick

mureup chigi

morup csigi

térd rúgás

knee hitting

naeryo-chagi

nerio csági

balta rúgás

downward kick

nakka-chagi

naka csági

kampó rúgás

hooking kick

nopi-chagi

nopi csági

felfelé irányuló magas rúgás

 

olligi

olligi

láblendítás

rising kick

ppodeo-chagi

podeo csági

feszített rúgás

stretch kick

sasun cha olligi

szászuncsá olligi

láblendítés átlósan

diagonal-rising kick

yop-chagi

jop csági

oldalsó rúgás

side kick

yop cha olligi

jopcsá olligi

láblendítás oldalra

side-rising kick

 

Összetett rúgások - Combined Kicking

KOREAI kifejezés

MAGYAR kiejtés

MAGYAR kifejezés

ANGOL kifejezés

dabang hyang-chagi

dábáng hjáng csági

3 vagy több rúgás a levegõben

multi-direction kicks

dubal dangseong chagi

dubál dángszáng csági

váltott lábas kettõs rúgás

two-feet alternate kick

japko-chagi

dzsapko csági

rúgás megfogással

holding kick

ilja-chagi

ildzsá csági

rúgások egy vonalban két célpontra

single-line kick

io-chagi

io csági

szökkenõ rúgás

dart kick

kawi-chagi

gávi csági

olló rúgás

scissors kick

kodeup-chagi

godeup csági

ismételt azonos rúgás

repeated kicks

kullo chagi

gulo csági

dobbantó ilyesztéses rúgás

stamping kick

modumbal-chagi

modumbál csági

összezárt pároslábas rúgás

joint-feet kick

momdollyo-chagi

momdolio-csági

forduló rúgás

body turning kick

pyojeok-chagi

pjocsok csági

célpont rúgás

target kick

sokkeo-chagi

szokkeo csági

egy lábbal két különbözõ rúgás

mixed kicks

twio-chagi

tvio csági

ugró rúgás

jump kick

twio nomeo-chagi

tvio nomo csági

ugró rúgás akadály felett

jumping-over kick

yio-chagi

jio csági

váltott lábas azonos rúgások

successive kicks

yio sokkeo-chagi

jio szokkeo csági

váltott lábas váltakozó rúgások

successive mixed kicks

 

Ütés - Punch

KOREAI kifejezés

MAGYAR kiejtés

MAGYAR kifejezés

ANGOL kifejezés

arae-jireugi

áre csirgi

ütés alsó szekcióba

lower punch

chi-jireugi

csi csirgi

felütés

lift punch

bandae-jireugi

bánde csirgi

ütés elsõ láb oldali kézzel

punch on the fore side

baro-jireugi

báro csirgi

ütés hátsó láb oldali kézzel

punch on the side of the back foot

dollyo-jireugi

dolio csirgi

köríves ütés

twist punch

jireugi

csirgi

ütés

punch

momtong-jireugi

momtong csirgi

ütés testre

trunk punch

naeryo-jireugi

nerio csirgi

ütés lefelé

punching down

olgul-jireugi

olgul csirgi

ütés fejre

face punch

pyonjumeok jireugi

pjoncsumok csirgi

laposököl ütés

flat fist punch

sewo-jireugi

szevo csirgi

ütés függöleges ököllel

erected fist punch

yop-jireugi

jop csirgi

ütés oldalra

side punch

 

Speciális ütés - Special punch

KOREAI kifejezés

MAGYAR kiejtés

MAGYAR kifejezés

ANGOL kifejezés

bamjumeok jireugi

bámcsumok csirgi

kiálló középsõ ujjperecû ököl ütés

knuckle-protruding fist punch

chetdari-jireugi

csetdari csirgi

villa ütés,
vízszintes "U" ütés

fork-shape punch

dangkyo teok-jireugi

dangkjo tok csirgi

felütés állra az ellenfél húzásával

pulling the jaw punch

dujumeok jecho-jireugi

ducsumok csecso csirgi

kettõs fordított kezes ütés

twin reversed fist punch

dwi-jireugi

dvi csirgi

ütés hátra

back punch

jecho-jireugi

csecso csirgi

fordított kezes ütés

reversed fist  punch

keumgang ap-jireugi

kumgang ápcsirgi

gyémánt elõre ütés
/olgul-makki  momtong ap-jireugi/

diamond forward punch

keumgang yop-jireugi

kumgang jopcsirgi

gyémánt oldalra ütés
/olgul-makki  momtong yop-jireugi/

diamond side punch

nalgae-jireugi

nálge csirgi

szárny ütés

wing punch

pyojok-jireugi

pjocsok csirgi

ütér célpontra /másik tenyér/

target puncs

sosum-jireugi

szászum csirgi

kettõs kiálló középsõ ujjperecû ököllel felütés

spring up punch: two flat fists execute upward punch the sides of jaw

"U" ja-jireugi

digutcsa csirgi

"U" alakú ütés

"U" letter shape puncs

 

Csapás - Hit

KOREAI kifejezés

MAGYAR kiejtés

MAGYAR kifejezés

ANGOL kifejezés

agwison olgul ap-chigi

ágviszon olgul ápcsigi

tigrisszáj csapás elõre fejre

arc-hand face front hitting

ap-chigi

áp csigi

csapás elõre

front hitting

batangson chigi

bátángszon csigi

kéztõ csapás

palm hand hit

batangson momtong an-chigi

bátángszon momtong áncsigi

kéztõ csapás befelé testre

palm hand body inward hit

batangson teok chigi

bátángszon tok csigi

kéztõ csapás állra

palm hand jaw hit

deungjumeok bakkat-chigi

dungcsumok bákát csigi

ökölhát csapás kifelé

fist back outer hitting

deungjumeok naeryo-chigi

dungcsumok nerio csigi

ökölhát csapás lefelé

fist back downward hit

deungjumeok olgul ap-chigi

dungcsumok olgul ápcsigi

ökölhát csapás elõre fejre

fist back face front-hit

jipke sonmok-chigi

dzsipke szonmok csigi

fogó csapás

pincers wrist hit

hansonnal chigi

hánszonnál csigi

egy kezes kézél csapás

one knife hand hit

khaljaebi

khálcsebi

tigrisszáj csapás

arc-hand hit

kodureo bakkat-chigi

goduro bákát máki

támasztott csapás kifelé

assisting outer hit

komson chigi

komszon csigi

medvemancs csapás

bear hand hit

kupinsonmok olgul ollyo-chigi

kupinszonmok olgul olio csigi

hajlított csukló csapás felfelé fejre

bent wrist jaw hit

kupinsonmok teok chigi

kupinszonmok tok csigi

hajlított csukló csapás állra

bent wrist jaw hit

mejumeok chigi

mecsumok csigi

kalapácsököl csapás

hammer fist hit

mejumeok naeryo chigi

mecsumok nerio csigi

kalapácsököl csapás lefelé

hammer fist down hit

palkup dollyo chigi

pálkup dolio csigi

köríves könyök csapás

elbow turning hit

palkup dwiro chigi

pálkup dviro csigi

könyök csapás hátra

elbow backward hit

palkup naeryo chigi

pálpuk nerio csigi

könyök csapás lefelé

elbow downward hit

palkup ollyo-chigi

pálkup olio csigi

könyök csapás felfelé

elbow up hit

palkup pyojeok-chigi

pálkup pjocsok csigi

könyök csapás célpontra /tenyér/

elbow target hit

palkup yop chigi

pálkup jop csigi

könyök csapás oldalra

elbow side hit

sondeung chigi

szondung csigi

lapos kéz kézhát csapás

han-back hit

sonnal chigi

szonnál csigi

kézél csapás

hand blade hit

sonnal-deung

szonnáldung csigi

belsõ kézél csapás

hand blade back hit

sonnal mok-chigi

szonnál mok csigi

kézél csapás nyakra

hand blade neck hit

sonnal olgul an-chigi

szonnál olgul áncsigi

kézél csapás befelé fejre

hand blade face hit

yop-chigi

jop csigi

csapás oldalra

side hit

 

Speciális csapás - Special hitting

KOREAI kifejezés

MAGYAR kiejtés

MAGYAR kifejezés

ANGOL kifejezés

dangkyo teok-chigi

dangkjo tok csigi

kézhát csapás húzással

pulling jaw chigi

jebi-poom mok-chigi

dzsebipum mok csigi

kézél hárítás felsõ szekcióba és kézél csapás nyakra

hand blade face block and hand blade neck hit

jebi-poom teok-chigi

dzsebipum tok csigi

kézél hárítás felsõ szekcióba és tenyértõ csapás állra

hand blade face block and palm hand jaw hit

meongye chigi

mongje csigi

járom csapás /kettös könyök csapás oldalra/

yoke hit

pyojeok chigi

pjocsok csigi

csapás célpontra /tenyér/

target hit

 

Szúrás - Thrusting

KOREAI kifejezés

MAGYAR kiejtés

MAGYAR kifejezés

ANGOL kifejezés

hansonkkeut tzireugi

hanszonkut dzirgi

szúrás egy ujjal

one fingertip thrust

kawisonkkeut tzireugi

kaviszonkut dzirgi

villás kétujjas szúrás

pincers-fingertips thrust

modeun sonkkeut tzikki

modun szonkut dziki

döfés összezárt öt ujjal

all-joint fingertips pounding

moun dusonkkeut tzireugi

mun duszonkut dzirgi

szúrás két ujjal

joint two-fingertips thrust

moun sesonkkeut tzireugi

mun szeszonkut dzirgi

szúrás háromujjal

free fight

pyonsonkkeut jecho-tzireugi

pjonszonkut csecso dzirgi

ujjszúrás felfelé nézõ tenyérrel

palm-upward thrust

pyonsonkkeut sewo-tzireugi

pjonszonkut szevo dzirgi

ujjszúrás függöleges tenyértartással

flat hand fingertips erect thrust

pyonsonkkeut upeo-tzireugi

pjonszonkut upo dzirgi

ujjszúrás lefelé nézõ tenyérrel

palm-downward thrust

 

Verseny kifejezések - Match Expressions

KOREAI kifejezés

MAGYAR kiejtés

MAGYAR kifejezés

ANGOL kifejezés

boo sang

buszáng

sérülés

injury

bu-sim

buszim

pontozó bíró

 

gamjeom hana

kámcsun háná

egy pont intés

one point penalty

hogo

hogo

mellkasvédõ

protector

jeon

dzseon

menet

round

ju-sim

dzsuszim

vezetõ bíró

 

kyesi

keszi

idõ

time-keeping

kyesu

keszu

számolás

counting

kyonggo hana

kjongo háná

fél pont intés

half point penalty

sigan

sigán

idõ

time

 

Kifejezések - Expressions

KOREAI kifejezés

MAGYAR kiejtés

MAGYAR kifejezés

ANGOL kifejezés

chong

csong

kék

blue

dan

dan

mesterfokozat

rank, level, degree /black belt only/ master grade

dobok

dobok

taekwondo ruha

taekwondo uniform

dojang

dodzsang

edzõterem

gymnasium /a place where Taekondo is practiced/

guk ki

gukki

zászló

flag

gwang-jang-nim

gvándzsángnim

alapító mester

master /above fifth degree black belt/

hong

hong

piros

red

kihap

kiháp

harci kiáltás

yell to collect and focus internal energy

kuep

kup

tanuló fokozat

rank, scholar grade

Kukkiwon

kukivon

Kukivon /Koreában a WTF taekwondo fõhadiszállása/

Kukkiwon /taekwondo headquarters/

mung-nyam

mungnyam

meditáció

meditation

palgwe

pálgve

tanuló formagyakorlatok

beginner form practices

poom

pum

gyerek dan fokozat, fekete/piros öv /15 év alatt/

child rank, black/red belt /under 15 years old/

sabum-nim

szábomnim

mester

instructor /above fourth degree black belt/

sibum

szibum

bemutató

show

simsa

szimszá

vizsga

exam

sumshingi

szumsingi

légzés

respiration

suryon seng

szurjon szeng

tanuló

scholar

taegeuk

teguk

tanuló formagyakorlatok

beginner form practices

tae guk gi

tegukki

koreai nemzeti zászló

korean national flag

yonsok

jonszok

kombináció

combination

 

Övek - Belts

KOREAI kifejezés

MAGYAR kiejtés

MAGYAR kifejezés

ANGOL kifejezés

chong sek di

csong szek ti

kék öv

blue belt

di

ti

öv

belt

ha-yan sek di

háján szek ti

fehér öv

white belt

hong sek di

hong szek ti

piros öv

red belt

no-rang sek di

norang szek ti

sárga öv

yellow belt

 

Egyéb kifejezések - Other Expressions

KOREAI kifejezés

MAGYAR kiejtés

MAGYAR kifejezés

ANGOL kifejezés

aju josumnida

ádzsu dzsoszumnida

nagyon jó

very good

Anyongi kasibsio

ányongi kászibszió

Viszontlátásra! /hosszabb idõre/

goodbye /to the one who leaves/

Anyongi kesibsio

ányongi keszibszió

Viszontlátásra!

goodbye /to the one who stays/

Chukpe

csukpe

Egészségére!

 

Dubshida

dubsida

Egészségére!

 

josumnida

dzsoszumnida

good

Kamsamnida

kámszámnída

Köszönöm!

 

Mane te sibsio

máne te szibszió

Jó étvágyat!