Bázis technika: (Gibon Dongjak)

 

Tulajdonképpen a Taekwondo abc-je. Itt sajátítja el a tanuló a Taekwondo alapjait: állások, ütések, csapások, hárítások, rúgások, lépések…stb

Gyakorlását nem lehet abbahagyni, folyamatosan dolgozni kell azon, hogy a lehető legtökéletesebb technikai kivitelezést tudjuk megvalósítani.

Haladó szinten kiváló edzésmódszer a koordináció, az erő és gyorsaság fejlesztéséhez is.

Formagyakorlat (Poomsae)

Meghatározott sorrendben és ritmusban összeállított különféle bázistechnikákból álló kötött mozgássor. Egyfajta küzdelem, képzelt, több irányból támadó, egy illetve több ellenfél ellen. Nagyban segít tanulót és mestert egyaránt, hogy a korábban már megismert bázistechnikákat, folyamatosan, precízen, jelentésüknek megfelelően, logikus sorrendben, kombinációban tudja gyakorolni. Akár aktív meditációnak is lehetne hívni, mert a tökéletes előadáshoz igen mély szellemi átélés szükséges. Fejleszti a légzést, a koordinációt, ritmusérzéket és az állóképességet is. Esztétikai élményt nyújt külső szemlélőnek. A Taekwondo ősi, tradicionális mozdulatait is őrzi a jelennek. Nagyon fontos része az övvizsgának illetve önálló versenyszám is.

Összesen 25  formagyakorlat van a WTF taekwondoban:

8 taeguk

8 palgwe

9 mesterformagyakorlat

A Taeguk poomse-ok jelentése

Poomse Taeguk Il jang: „Mennyország”, dél, apa. Az első Taeguk a Poomse-ok kezdete. A hozzárendelt triagram a Yang-ot (mennyország, fény) jelképezi, ezért ezt a Poomse-t a mennyország nagyszerűségével kell előadni.

Poomse Taeguk Yi jang: „Tó”, délkelet, fiatalabb leány. A tó mélyén kincsek és rejtélyek leledznek. A Taeguk mozdulatait azzal a tudattal kell végrehajtani, hogy az embernek korlátai vannak, de ezeken a korlátokon túl lehet lépni. Ennek tudatában örvendeznünk kell, tudván hogy irányíthatjuk a jövőnket.

Poomse Taeguk Sam jang: „Tűz”, kelet, második leány. A tűzben rengeteg energia van. A tűz segített az embernek túlélni, de hatalmas katasztrófákat is okozott. Ezt a formát ritmikusan kell előadni energia-kitörésekkel.

Poomse Taeguk Sa jang: „Villám”, észak kelet, idősebb fiú. A villám az égből csap le és a föld szívja magába. A villámlás az egyik legerősebb természeti erő és ennek tudatában kell előadni ezt a formát.

Poomse Taeguk Oh jang: „Szél”, délnyugat, idősebb leány. A szél lágy erő, de néha pusztító szélvésszé dagadhat mindent elpusztítva az útjában. A formát is úgy kell előadni, mint amilyen a szél, lágyan, de pusztító erővel.

Poomse Taeguk Yook jang: „Víz”, nyugat, második fiú. A víz hegyeket mozgathat meg. Ez a forma olyan, mint a víz: néha helyben áll, mint egy tó, máskor száguld, mint egy gyors patak.

Poomse Taeguk Chil jang: „Hegy”, északnyugat, fiatalabb fiú. A hegyek mindig fenségesek, a méret nem számít. Ezt a formát azzal a tudattal kell előadni hogy a mozdulatok is ily fenségesek és dicséretre méltók.

Poomse Taeguk Pal jang: „Föld”, észak, anya. A formához tartozó alak a Yin: a kezdet vége, a gonosz minden jóban. Még a sötétségben is van egy kis fény.

Töréstechnika (Kyokpa)

 

Szintén vizsgaanyag, bemutatókon a show leglátványosabb része, illetve bizonyos versenyeken önálló versenyszám.

Megmutatja, hogy a tökéletesen kivitelezett technikákban micsoda erő rejlik. Kellően felkészített testtel, precízen kidolgozott technikával, ha megfelelő szellemi koncentráció párosul, a fizika törvényeit meghazudtoló, szinte hihetetlen látványban van része a külső szemlélőnek.

Nem utolsósorban a tanuló saját magába vetett hitének, bátorságának pontos tükre.

A töréstechnika kellékei

Alapvető kelléke a sikeres töréstechnikának a feledzett támadófelület. Legyen az kézél vagy ökölcsapás, a felület kellő megerősítése nélkül sérülés (porcleválás, törés) történhet.

Pontos technikai kivitelezés nélkül nem sikerülhet egy töréstechnika sem. Fontos, hogy a kezet minden esetben egyenesen tartsuk (különösen a csuklóra ügyelve), ellenkező esetben végtagtörés történhet. Különböző töréstípusoknál különböző helyre kell fókuszálni az erőt. Legjellemzőbb a célpont közepe, vagy az egyharmad-kétharmad felosztás.

Bár a technikai kivitelezés része, mégis külön említeném a gyorsaságot, mint a sikeres törés nélkülözhetetlen eszközét. (P= 0.5 x m x v x v). Ha kellően gyorsan, a célpont mögé célozva és fókuszálva az energiát hajtjuk végre a technikát, akkor jól csináltuk.

Utolsó pontként hagytam, de talán mindegyiknél fontosabb a lelkierő. Aki fél rácsapni két téglára, vagy 20 cserépre, és képtelen legyőzni saját belső gátlásait, nem fogja tudni sikeresen végrehajtani a töréseket!

1. erőtörés                    – minél több anyagot eltörni

2. gyorsasági törés        - pár centiről eltörni a célpontot

 

3. speciál törés            – egy felugrásból minél több célpontot eltörni

4. technikai törés           - minél magasabb,vagy minél távolabbi célpontot eltörni

5. akció törés                – minél gyorsabban, sorban több célpont eltörése

 

Önvédelem (Hosin sul)

 

A Taekwondo legalapvetőbb célja, amiért egyáltalán létrehozták. A megtanult technikák segítségével, egy valós harchelyzetben, amikor magunkat vagy másokat kell megvédeni, ad segítséget illetve nagyobb esélyt ahhoz, hogy győztesen kerüljünk ki a minket ért agresszióval szemben.

Minél több időt tölt a tanuló az önvédelemi technikák gyakorlásával, annál nagyobb az esélye arra, hogy egy ilyen helyzetből győztesen kerül ki.

Folyamatos gyakorlást igényel. Szintén része az övvizsga anyagnak.

 

Küzdelem (Kyorugi)

 

A Taekwondo technikák ellenőrzött körülmények között történő de valóságos megmérettetése két ember között. Vannak kötött illetve szabad formái a küzdelemnek.

 

Szabad sport küzdelem:

 

Az egyik legáltalánosabb célja az edzéseknek, hogy a sport Taekwondo szabályai szerinti küzdelemre készítse fel a gyakorlóit.

Ez, a versenyszabályok szerinti küzdelem, igen sok korlátozást tartalmaz a teljesen kötetlen küzdelemhez képest. Mindez azért, hogy széles körben, sok ember tudja sérülésmentesen kipróbálni és gyakorolni az edzéseken tanultakat.

 

Védőfelszerelések:        – kötelező: fejvédő, mellkas védő, alkarvédő, sípcsontvédő, lágyékvédő

- ajánlott: fogvédő, női mellvédő

Tiltott célpontok:           – fejre nem szabad ütni

- öv alá nem szabad semmivel sem támadni

- tarkó, gerinc vonalába sem szabad támadni

- fejtetőre sem szabad támadni

A Pást: belső:   – 8 x 8 méter, kék színű

 külső: 12 x 12 méter, sárga színű keret (ez a veszélyzóna)

- a versenyzők 2 méterre állnak egymástól.

- a küzdelmi idő 3 x 3 perc, 2 x 1 perc pihenő idővel.

Szabad (kötetlen) küzdelem:

Haladó szinten a Taekwondo-s kipróbálhatja, kellőképpen felkészült partnerrel, hogy milyen az, amikor nem kötik meg szabályok a küzdelmet. Nagyon nagy kontrolt, fegyelmet és felkészültséget igényel, máskülönben sérülést lehet szenvedni, illetve okozni.

Ez tulajdonképpen már egyfajta gyakorlása az önvédelemnek, illetve egy valós helyzethez közelálló körülmények között történő harcnak.

Formai küzdelem:

A formagyakorlatokban megismert, folyamatos mozgásban, de egyedül végrehajtott bázistechnikák, partnerrel, előre meghatározott, kötött formában történő végrehajtása. Célja, hogy a tanuló a megismert és a poomsae-ban gyakorolt mozdulatok mögé valós jelentést találjon. Segít megismerni a technikák valódi értelmét. Felkészíti a tanulót a szabad küzdelemre és az önvédelemre. Egy, kettő és három lépéses formáját gyakoroljuk.

 

1 lépéses (ilbo),

2 lépéses (ibo)

3 lépéses (sambo)

A vizsgaanyag része.

 

Övfokozatok:

Övszínek sorrendje

 

hányadik              színe                  kivárási idő

10. kup              Fehér                    2 hónap

9. kup             Fehér/sárga            3 hónap

8. kup             Sárga                        3 hónap

7. kup             Sárga/zöld               3 hónap

6. kup             Zöld                           3 hónap

5. kup             Zöld/kék                    3 hónap

4. kup             Kék                             4 hónap

3. kup             Kék/piros                   4 hónap

2. kup             Piros                            5 hónap

1. kup             Piros/fekete               8 hónap

1-9 dan             Fekete                         1-9 év

Övszínek magyarázata

 

Fehér öv : Az érintetlenség és gyermeki tisztaság szimbóluma. Utal arra, hogy a kezdő taekwondoin még nem rendelkezik komoly taekwondo tudással.

Sárga öv : A földet szimbolizálja, melyben az elültetett növény kicsírázik, és gyökeret ereszt. Így rögződnek a tudás alapjai is a taekwondoinban.

Zöld öv : A növényt, növekedését szimbolizálja. Jelzi, hogy a technikák is igazi fejlődésnek indulnak.

Kék öv : Az eget szimbolizálja, amely felé most már terebélyes faként tör a növény. Utal a mind magasabb taekwondo tudásra.

Piros öv : A tűz, a vér és a veszély szimbóluma. Emlékezteti a tanítványt, hogy most már óvatosan kell bánnia megszerzett taekwondo tudásával, de figyelmezteti ellenfelét is, hogy maradjon távol!

Fekete öv : Szimbolizálja a félelmetes és kiismerhetetlen harcmodort. Ellentéte a fehérnek. Az elmélyült és mesterfokú taekwondo tudást jelzi.