Elmélet

TAEKWONDO ESKÜ

I. A Taekwondo tanításainak mindenkor eleget teszek!

2. Tiszteletet adok mesteremnek és valamennyi társamnak!

3. Soha nem élek vissza Taekwondo tudásommal!

4. Ha kell, segítek a bajbajutottakon!

5. Minden erőfeszítést vállalok a béke érdekében!

 

TAEKWONDO TANAI

l. Udvariasság

2. Becsületesség

3. Állhatatosság

4. Önfegyelem

5. Egészséges küzdőszellem

 

Tízparancsolat tanítványoknak

TAEKWONDO TÍZPARANCSOLAT TANÍTVÁNYOKNAK

1. A tanítvány soha ne fáradjon bele a tanulásba. Bárhol és bármikor tanuljon, eddzen, gyakoroljon, ahol lehetősége nyílik rá: ez a tudás alapja.

2. Igyekezzék saját mércéjét, elméleti és technikai felkészültségét mindig a lehető legmagasabbra állítani. A tanítvány által elért eredmények jelentik a mester számára a legnagyobb jutalmat. A tanuló hozzon áldozatot mesteréért, klubjáért és a Taekwondoért. Ha szükség van rá, versenyezzen, a magasabb fokozatúak pedig nyújtsanak segítséget az edzői munkában.

3. A növendék viselkedésében és emberi tulajdonságaiban mutasson jó példát. Legyen visszafogott és tisztelettudó. Tudásával ne kérkedjen, sporttársait ne bírálja.

4. Legyen hűséges és kitartó, soha ne kritizálja mások előtt mesterét és az általa képviselt stílust, vagy iskolát.

5. Ha instruktorától új technikát tanul, szorgalmasan gyakorolja addig, amíg tökéletesen el nem sajátítja.

6. Jusson mindig eszébe, hogy az edzőtermen kívüli viselkedésével és életmódjával és a Taekwondo egészére vet fényt.

7. Egy tanítvány vagy elfogadja és maradéktalanul magáévá teszi a mester elveit és tanításait, vagy nincs keresnivalója a klubban!

8. Minden tanítvány törődjön bele, hogy társai rovására semmiféle előjogokat vagy kivételezést nem érhet el. A mesterrel szemben senki nem viselkedhet tiszteletlenül, nem kérdőjelezheti meg az edző utasítását.

9. A közönyös és érdektelen növendék soha nem lesz képes eredmények elérésé. A mesterrel szembeni őszinteség alapja a tanítvány-mester kapcsolatnak.

10. A tanítvány soha ne éljen vissza a belé helyezett bizalommal!

 

Tízparancsolat mestereknek

TAEKWONDO TÍZPARANCSOLAT MESTEREKNEK

1. A mester soha ne fáradjon bele a tanításba. Bárhol és bármikor oktasson, ahol szükség van rá: ez a tudás átadásának alapja.

2. Igyekezzék saját mércéjét, elméleti és technikai felkészültségét mindig a lehető legmagasabbra állítani. A mester által felmutatott eredmények jelentik a tanítvány számára az igazi büszkeséget és ösztönző erőt. A mester hozzon áldozatot előljárójáért, tanítványaiért, klubjáért és a Taekwondoért, segítse a szövetségi munkát.

3. Az instruktor viselkedésében és emberi tulajdonságaiban mutasson jó példát.

4. Legyen szerény és visszafogott, ne kérkedjen saját tudásával. A legmesszebbmenőkig őrizkedjen          attól, hogy mások előtt kritizálja, vagy lejárassa feljebbvalóját, más edzőt vagy mestertársát.

5. A mesterek tanítsanak tudományos megalapozottsággal, közérthetően, logikusan és szisztematikusan.

6. A lehetőségekhez mérten nyújtsanak segítséget tanítványaiknak és mestertársaiknak az edzőtermen kívül is. A vezető rangidős mester elveit és tanításait maradéktalanul el kell hogy fogadják, különben nincs keresnivalójuk a Taekwondóban.

7. A tanítványok fejlődése érdekében lehetővé kell tenni, hogy időnként más Taekwondo mester edzésein is részt vehessenek.

8. A csapat színe előtt minden tanítványt egyformán kell kezelni.

9. A tanítvánnyal szembeni nyíltság alapja a mester-tanítvány kapcsolatnak.

10. Az instruktor ne éljen vissza a belé helyezett bizalommal.

Támogatóink